June 10 Issue 4

posted on 06 Jul 2010 07:42 by amway

Amway-E-Newsletter

June 10 Issue 4

 

รูปซ้าย-บน

“อ่านหนังสือให้หนูฟังหน่อยค่ะ หนูมองไม่เห็น”

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับพี่ๆ ใจดี มอบโอกาสแก่ผู้พิการทางสายตากับ
โครงการ One by One: เปิดโลกกว้างทางปัญญา กิจกรรม “หนังสือเสียง”

1. ฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง
    - เปิดรับสมัคร จำนวน 200 คน
   
- ระหว่าง 6 - 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30 – 16.00 น.
       (ขอสงวนสิทธิ์หากจำนวนเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร)
    -
ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมเงินค่าสมัคร 350 บาท ณ  แผนกบริการธุรกิจ
      แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา  (มูลนิธิจะคืนเงินเฉพาะค่า
ฝึกอบรม มูลค่า
      350 บาท สำหรับท่านที่มาร่วมอบรมเท่านั้น)
    -
จัดอบรม 2 รอบ (เลือกวันที่ท่านสะดวกเพียง 1 วัน)
       *
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553
       * วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553
     
ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA-วัดเทพลีลา) 
      ถ.รามคำแหง 39 
เวลา 9.00 - 17.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

2. ลงทะเบียนเลือกวันและเวลาอ่านหนังสือเสียง
     -
ระหว่าง 2 – 6 สิงหาคม 2553 ผ่าน
       www.amwayshopping.com เท่านั้น
     -
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2374-2961

รูปซ้าย-กลาง
รูปซ้าย-ล่าง
 
รูปขวา 1

ใครที่มั่นใจว่ายิ้มสวย ฟันขาว Glister
ขอท้าความมั่นให้คุณมาโชว์ยิ้มกับเรา

5 อันดับแรกที่ได้รับคะแนนมากที่สุด

รับทันที! กลิสเทอร์ทั้งเซ็ท มูลค่า
1,550 บาท

มัวช้าอยู่ใย ส่งรูปมาร่วมสนุกกัน คลิก!

รูปขวา 2
รูปขวา 3
รูปขวา 4
 

 Previous News |  Next News
Amway call center 0-2725-8000

Comment

Comment:

Tweet