ยอดขาย Amway ประเทศไทย

posted on 01 Oct 2009 16:15 by amway

 


สำหรับยอดขายของธุรกิจแอมเวย์นั้น ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มั่นคง แผนการขายที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นคงให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ พร้อมทั้งการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพในฐานะผู้นำที่สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภค     
 
  
หมายเหตุ : รอบปีบัญชีของบริษัทแอมเวย์เริ่มจาก 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 

http://www.amway-th.com/amway/publicwww/01about/1024.jsp

Comment

Comment:

Tweet

#2 By บุญฑริกา ยิ้มละไม (1.46.96.1) on 2010-09-13 23:39

#1 By นงนภัส อินถา (125.27.30.104) on 2010-06-22 13:10